Nông nghiệp công nghệ cao

Đầu tư khai thác nông nghiệp công nghệ cao

Đầu tư khai thác nông nghiệp công nghệ cao

Xây dựng thử nghiệm các mô hình trang trại nông nghiệp kiểu mẫu, áp dụng các công nghệ nông nghiệp tiên tiến nhất trên thế giới. Trên diện tích mô hình trang trại này, các loại cây và con giống tốt nhất, cùng với kỹ thuật mới tiên tiến về nông nghiệp của Nhật Bản, Israel, Tây Ban Nha… sẽ được thử nghiệm và áp dụng. Các dự án đã được xây dựng cùng sự giám sát và hỗ trợ kỹ thuật liên tục của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước và quốc tế. Sau đó, các mô hình dự án này sẽ được áp dụng rộng ra trên cả nước.

  • Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp, thuỷ sản
  • Chương trình vệ sinh, nước sạch nông thôn
  • Phát triển nông nghiệp công nghệ cao
  • Xây dựng các trang trại nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, nuôi và cung cấp đặc sản lợn đen trà xanh
  • Xúc tiến thương mại cho các nông sản Việt
  • Tham gia thực hiện các hoạt động dự án ODA bằng hình thức đấu thầu
  • Lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn trà Shan Tuyết cổ thụ Tây Bắc
  • Lưu giữ, bảo tồn và phát triền “Quốc Bảo Việt Nam” – Sâm Ngọc Linh

Xem thêm các lĩnh vực khác: