Tuyển dụng

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Số lượng tuyển: 20

Chi tiết

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Số lượng tuyển: 05

Chi tiết

NHÂN VIÊN THU NGÂN

Số lượng tuyển: 05

Chi tiết

NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Số lượng tuyển: 05

Chi tiết

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Số lượng tuyển: 05

Chi tiết

GIA NHẬP CÙNG CHÚNG TÔI

Nhập địa chỉ thư điện tử để chúng tôi biết về bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các cơ hội việc làm và sự kiện phù hợp với sở thích của bạn.

tuyendung@kbfgroup.vn
Tuyển dụng